Descripció: Aquest curs s'aprofundeix en els riscos i en les mesures preventives d'aquest sector, amb l'objectiu de conèixer quines són les obligacions i els límits de les activitats empresarials.

Durada: 5 hores.

Dirigit a: Dirigit a tot aquell professional del sector empresarial per augmentar els coneixements sobre aquesta àrea de gran importància actualment.

Sectors aplicables:

• Les activitats d'allotjament i hostatge

• Els serveis de productes llestos per a consum

• Les sales de ball, discoteques i cafès-teatre

• El servei de menjars i/o begudes en bingos, billars i salons recreatius

Requisits: Cursar prèviament el curs de Nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.