Course image Prevención de riscos laborais. Especialidade Transporte e Mantemento de Vehículos
Cursos en Gallego

Descrición: Este curso afonda nos riscos e medidas preventivas neste sector, co obxectivo de coñecer cales son as obrigas e límites das actividades empresariais.

Duración: 5 horas.

Dirixido a: Dirixido a todos aqueles profesionais do sector empresarial para aumentar o coñecemento sobre esta área de gran importancia na actualidade.

Sectores aplicables:

• Mantemento de embarcacións deportivas e recreativas

• Talleres de reparación de vehículos

• Construción e mantemento de vehículos

• Fabricación de compoñentes de vehículos

• Inspeccións técnicas de vehículos

• Fabricación, montaxe e reparación de carrocerías

• Transporte por estrada e condución de vehículos pesados

• Construción e mantemento de material rodante ferroviario

• Mantemento preventivo e correctivo de aeronaves

Requisitos: Realizar previamente o curso de nivel básico de prevención de riscos laborais.