Course image Prevenció de riscos laborals. Especialitat Transport i manteniment de vehicles
Cursos en Catalán

Descripció: Aquest curs s'aprofundeix en els riscos i en les mesures preventives d'aquest sector, amb l'objectiu de conèixer quines són les obligacions i els límits de les activitats empresarials.

Durada: 5 hores.

Dirigit a: Dirigit a tot aquell professional del sector empresarial per augmentar els coneixements sobre aquesta àrea de gran importància actualment.

Sectors aplicables:

  • Manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo
  • Tallers de reparació de vehicles
  • Construcció i manteniment de vehicles
  • Fabricació de components de vehicles
  • Inspeccions tècniques de vehicles
  • Fabricació, muntatge i reparació de carrosseries
  • Transport per carretera i conducció de vehicles pesants
  • Construcció i manteniment de material rodant ferroviari
  • Manteniment preventiu i correctiu d'aeronaus

Requisits: Cursar prèviament el curs de Nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.