Cursos en la lengua catalana para trabajadores

Course image Prevenció de riscos laborals. Especialitat Informàtica i Comunicacions
Cursos en Catalán

Descripció: Aquest curs s'aprofundeix en els riscos i en les mesures preventives d'aquest sector, amb l'objectiu de conèixer quines són les obligacions i els límits de les activitats empresarials.


Durada: 5 hores.


Dirigit a: Dirigit a tot aquell professional del sector empresarial per augmentar els coneixements sobre aquesta àrea de gran importància actualment.


Sectors aplicables:
• Consultories tècniques de gestió de sistemes d'informació del sector serveis
• CAU (Centre d'atenció a l'usuari)
• Departaments d'informàtica d'empreses privades
• Departaments d'informàtica de l'Administració pública


Requisits: Cursar prèviament el curs de Nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

Course image Prevenció de riscos laborals. Especialitat Hostaleria
Cursos en Catalán

Descripció: Aquest curs s'aprofundeix en els riscos i en les mesures preventives d'aquest sector, amb l'objectiu de conèixer quines són les obligacions i els límits de les activitats empresarials.

Durada: 5 hores.

Dirigit a: Dirigit a tot aquell professional del sector empresarial per augmentar els coneixements sobre aquesta àrea de gran importància actualment.

Sectors aplicables:

• Les activitats d'allotjament i hostatge

• Els serveis de productes llestos per a consum

• Les sales de ball, discoteques i cafès-teatre

• El servei de menjars i/o begudes en bingos, billars i salons recreatius

Requisits: Cursar prèviament el curs de Nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Course image Prevenció de riscos laborals. Especialitat Transport i manteniment de vehicles
Cursos en Catalán

Descripció: Aquest curs s'aprofundeix en els riscos i en les mesures preventives d'aquest sector, amb l'objectiu de conèixer quines són les obligacions i els límits de les activitats empresarials.

Durada: 5 hores.

Dirigit a: Dirigit a tot aquell professional del sector empresarial per augmentar els coneixements sobre aquesta àrea de gran importància actualment.

Sectors aplicables:

  • Manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo
  • Tallers de reparació de vehicles
  • Construcció i manteniment de vehicles
  • Fabricació de components de vehicles
  • Inspeccions tècniques de vehicles
  • Fabricació, muntatge i reparació de carrosseries
  • Transport per carretera i conducció de vehicles pesants
  • Construcció i manteniment de material rodant ferroviari
  • Manteniment preventiu i correctiu d'aeronaus

Requisits: Cursar prèviament el curs de Nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Course image Prevenció de riscos laborals. Especialitat Comerç i Màrqueting
Cursos en Catalán

Descripció: Aquest curs s'aprofundeix en els riscos i en les mesures preventives d'aquest sector, amb l'objectiu de conèixer quines són les obligacions i els límits de les activitats empresarials.

Durada: 5 hores.

Dirigit a: Dirigit a tot aquell professional del sector empresarial per augmentar els coneixements sobre aquesta àrea de gran importància actualment.

Sectors aplicables:

Empreses del sector serveis

• Empreses de comunicació i publicitat

• Establiments comercials

Requisits: Cursar prèviament el curs de Nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

Course image Manipulador d'aliments de baix risc
Cursos en Catalán

Descripció: En el present curs s' analitzen els aspectes més rellevants per a la manipulació d' aliments i begudes, amb l' objectiu de conèixer quines són les obligacions i límits de les activitats empresarials. 

Durada: 10 hores. 

Adreçat a: Adreçat a tota aquell professional del sector hostaler i empresarial que vol augmentar els coneixements sobre aquesta àrea de gran importància en l' actualitat